VP 2000 - KOLICA VERTIKALNOG PROFILA - YILMAZ MACHINE

VP 2000 – KOLICA VERTIKALNOG PROFILA

PRODUCT INFO

STANDART ACCESORIES

OPTIONAL ACCESSORIES

GENERAL FEATURES

  • Koristi se za transport i skladištenje vertikalnih profila
  • Postoje 4 kotača, od kojih su 2 sa kočnicama.
  • Postoje 2 x 10 pregrada
  • Površine su prekrivene plastikom kako bi se sprečile ogrebotine materijala.
  • Širina (Š) x Dužina (D) x Visina (V): 1440 x 1540 x 2000 mm
  • Udaljenost između preseka: 113 mm
  • Dužina razdelnih šipki: 500 mm
  • Nosivost: 600 kg

OPTIONAL ACCESSORIES

DIDN`T FIND WHAT YOU WERE LOOKING FOR?

GET OFFER


Required Field

Required Field

Required Field

Required Field

Required Field


'

Sign up for our e-newsletter!