NAŠA POLITIKA LJUDSKIH RESURSA

NAŠA POLITIKA KARIJERE

Sa ciljem održavanja zadovoljstva zaposlenih na visokom nivou

  • Zapošljavati dinamične ljudske resurse, otvorene za inovacije i promene, sa ciljem da se kontinuirano usavršavaju i da obezbede trajnost i efikasnost ovog resursa.
  • je usvojio princip pružanja
  • Da postupamo pošteno, u dobroj veri i razumevanju u svim našim odnosima sa zaposlenima, da poštujemo zakone i moralna pravila,
  • Planiranje internih i eksternih organizacija za povećanje učinka naših zaposlenih,
  • Izvođenje studija koje će našim zaposlenima omogućiti da usvoje razumevanje saradnje i timskog rada,
LJUDSKI RESURSI su naša politika.

CAREER APPLICATION

Sign up for our e-newsletter!