POLITIKA O OKOLINI

YILMAZ MACHINERI IND. VE TIC. Inc. Kao mi, prioritet nam je da budemo osetljivi na životnu sredinu, stvaramo zdravo i bezbedno radno okruženje i kontinuirano unapređujemo svoje aktivnosti uz doprinos svih zaposlenih. U ovom pravcu;

CILJEVI I CILJEVI NAŠE POLITIKE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Smanjenje, sakupljanje, odlaganje i/ili reciklaža otpada na odgovarajući način. Ušteda u potrošnji energije i prirodnih resursa Razvijanje ekološke svesti

NAŠI PRINCIPI

Da se ​​pridržava relevantnog ekološkog zakonodavstva, zakonskih i administrativnih propisa, da sarađuje sa organizacijama u tu svrhu. U cilju zaštite prirodnih resursa i sprečavanja zagađenja, ekonomske i komercijalne mogućnosti dozvoljavaju.

Obezbediti primenu tehnologija koje će naneti najmanju štetu životnoj sredini u velikim razmerama. Da se ​​istakne ekološki prihvatljive prakse u dizajnu i proizvodnim procesima.

Da radimo u jedinstvu sa našim podizvođačima i podindustrijskim organizacijama obezbeđujući aktivno učešće zaposlenih u pravcu stalnog unapređenja ekološke politike.

Podsticati uštede minimiziranjem uticaja otpada na životnu sredinu koji proizilazi iz koraka aktivnosti naše kompanije, obezbediti efikasno korišćenje prirodnih resursa i okrenuti se reciklaži otpada prateći tehnologije u razvoju.

Sign up for our e-newsletter!