POLITIKA O KVALITETU

ORIJENTISAN NA KUPCA, OTVORENI ZA RAZVOJ I POUZDAN…

YILMAZ MACHINERI INDUSTRI AND TRADE AD; Posvećena je realizaciji proizvoda orijentisanih na kupca, visoko konkurentnih, otvorenih za kontinuirano unapređenje, pouzdanih i kvalitetnih proizvoda po svetskim standardima.

Sa sloganom da zadovoljstvo naših kupaca određuje naše aktivnosti, koristimo materijalno-tehnološke resurse koji su nam na raspolaganju u skladu sa principom bezbedne i kvalitetne usluge kako bismo zadovoljili zahteve i očekivanja naših kupaca. Naša politika kvaliteta je da svojim klijentima pružimo najbolju uslugu planiranim i programiranim radom kako bismo uvek bili najpoželjniji, sa svešću da je čovek najvažniji resurs u obezbeđivanju kvaliteta. Dokazi o našoj politici kvaliteta su utvrđeni na sledeći način.

Pružanje sreće klijentima, zaposlenima i poslodavcima,
Podizanje svesti o kvalitetu osoblja kako bi se u potpunosti ispunili zahtevi i očekivanja kupaca,
Pridržavajući se principa stalnog usavršavanja/poboljšanja kvaliteta u svim našim aktivnostima,
Povećavajući svoj tržišni udeo sa svojom raznolikošću proizvoda,
Pažljivo prateći tehnologiju,
Vodeći druge kompanije u sektoru,
Sa poštovanjem prema ljudima, osetljivim na životnu sredinu,
Da bude biznis.

Sign up for our e-newsletter!