Çevre Politikamız

YILMAZ MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. olarak biz,  tüm çalışanlarımızın katkılarıyla faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye karşı duyarlı olmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürekli gelişmeyi öncelik edindik. Bu doğrultuda;

ÇEVRE POLİTİKAMIZIN AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

  • Atıkları uygun şekillerde azaltmak, toplamak, atmak ve/veya geri kazanmak
  • Enerji ve Doğal Kaynakların tüketiminde tasarruf sağlamak
  • Çevre bilincinin geliştirmek

İLKELERİMİZ

  • İlgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.
  • Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak.
  • Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.
  • Çevre politikasının sürekli geliştirilmesi yönünde çalışanların aktif katılımını sağlayarak, taşeron ve yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde çalışmak.
  • Şirketimizin faaliyet adımlarından doğan atıkları çevre etkilerini en aza indirerek, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakları verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıkların geri kazanımına yönelmek.

E-Bültenimize kayıt olun!